مطالب

خانهمطالب
تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

کلیات تنظیم اسناد رسمی(6)

119 تعداد بازدید

کلیات تنظیم اسناد رسمی(6)...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

کلیات تنظیم اسناد رسمی(5)

128 تعداد بازدید

کلیات تنظیم اسناد رسمی(5)...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

کلیات تنظیم اسناد رسمی(4)

206 تعداد بازدید

کلیات تنظیم اسناد رسمی(4)...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

کلیات تنظیم اسناد رسمی(3)

308 تعداد بازدید

کلیات تنظیم اسناد رسمی(3)...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

کلیات تنظیم اسناد رسمی(2)

263 تعداد بازدید

کلیات تنظیم اسناد رسمی(2)...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

کلیات تنظیم اسناد رسمی(1)

200 تعداد بازدید

کلیات تنظیم اسناد رسمی(1)...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

موارد ردّ سردفتر (ممنوعیت در تنظیم سند)

233 تعداد بازدید

موارد ردّ سردفتر (ممنوعیت در تنظیم سند)...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

موانع انتخاب یا ابقاء سردفتری

216 تعداد بازدید

موانع انتخاب یا ابقاء سردفتری ...مشاهده بیشتر

بسته آموزشی وکالت

700,000 تومان

نویسنده : گروه اساتید موسسه طرح نوین اندیشه

پیشنهادی

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .