لیست اطلاعات

خانهلیست اطلاعات
تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

کلیات تنظیم اسناد رسمی(5)

242 تعداد بازدید

کلیات تنظیم اسناد رسمی(5)...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

کلیات تنظیم اسناد رسمی(4)

187 تعداد بازدید

کلیات تنظیم اسناد رسمی(4)...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

کلیات تنظیم اسناد رسمی(3)

214 تعداد بازدید

کلیات تنظیم اسناد رسمی(3)...مشاهده بیشتر
تاریخ ۰۸ فروردین ۱۳۹۷

کلیات تنظیم اسناد رسمی(2)

182 تعداد بازدید

کلیات تنظیم اسناد رسمی(2)...مشاهده بیشتر
تاریخ ۰۸ فروردین ۱۳۹۷

کلیات تنظیم اسناد رسمی(1)

214 تعداد بازدید

کلیات تنظیم اسناد رسمی(1)...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

موارد ردّ سردفتر (ممنوعیت در تنظیم سند)

156 تعداد بازدید

موارد ردّ سردفتر (ممنوعیت در تنظیم سند)...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

موانع انتخاب یا ابقاء سردفتری

191 تعداد بازدید

موانع انتخاب یا ابقاء سردفتری ...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

مشاغل منافی با حرفه ی سردفتری

224 تعداد بازدید

مشاغل منافی با حرفه ی سردفتری...مشاهده بیشتر

بسته آموزشی وکالت

700,000 تومان

نویسنده : گروه اساتید موسسه طرح نوین اندیشه

پیشنهادی

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .