لیست اطلاعات

خانهلیست اطلاعات
تاریخ ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

50 روز مطالعه ی فشرده و هدفمند

268 تعداد بازدید

50 روز مطالعه ی فشرده و هدفمند...مشاهده بیشتر
تاریخ ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت زمان مطالعاتی

347 تعداد بازدید

مدیریت زمان مطالعاتی...مشاهده بیشتر
تاریخ ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

اولویت منابع مطالعاتی در آزمون سر دفتری

226 تعداد بازدید

اولویت منابع مطالعاتی در آزمون سر دفتری...مشاهده بیشتر
تاریخ ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

استراتژی مطالعاتی آزمون سر دفتری

324 تعداد بازدید

استراتژی مطالعاتی آزمون سر دفتری...مشاهده بیشتر
تاریخ ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

زمان برگزاری آزمون سر دفتری

318 تعداد بازدید

زمان برگزاری آزمون سر دفتری...مشاهده بیشتر
تاریخ ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

کتب و منابع آزمون سردفتری

144 تعداد بازدید

کتب و منابع آزمون سردفتری...مشاهده بیشتر
تاریخ ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

منابع و مفاد آزمون سر دفتری

207 تعداد بازدید

منابع و مفاد آزمون سر دفتری ...مشاهده بیشتر
تاریخ ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

نحوه ی برگزاری آزمون سر دفتری

186 تعداد بازدید

نحوه ی برگزاری آزمون سر دفتری...مشاهده بیشتر

بسته آموزشی وکالت

700,000 تومان

نویسنده : گروه اساتید موسسه طرح نوین اندیشه

پیشنهادی

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .