مطالب

خانهمطالب
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

اهمیت آزمون سر دفتری

289 تعداد بازدید

اهمیت آزمون سر دفتری ...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸

50 روز مطالعه ی فشرده و هدفمند

237 تعداد بازدید

50 روز مطالعه ی فشرده و هدفمند...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

مدیریت زمان مطالعاتی

305 تعداد بازدید

مدیریت زمان مطالعاتی...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

اولویت منابع مطالعاتی در آزمون سر دفتری

309 تعداد بازدید

اولویت منابع مطالعاتی در آزمون سر دفتری...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

استراتژی مطالعاتی آزمون سر دفتری

298 تعداد بازدید

استراتژی مطالعاتی آزمون سر دفتری...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

زمان برگزاری آزمون سر دفتری

321 تعداد بازدید

زمان برگزاری آزمون سر دفتری...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

کتب و منابع آزمون سردفتری

124 تعداد بازدید

کتب و منابع آزمون سردفتری...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۸

منابع و مفاد آزمون سر دفتری

136 تعداد بازدید

منابع و مفاد آزمون سر دفتری ...مشاهده بیشتر

بسته آموزشی وکالت

700,000 تومان

نویسنده : گروه اساتید موسسه طرح نوین اندیشه

پیشنهادی

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .