مطالب

خانهمطالب
تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۸

انتقال امتیاز دفترخانه

338 تعداد بازدید

انتقال امتیاز دفترخانه...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸

آداب و اوصاف حرفه ای

323 تعداد بازدید

آداب و اوصاف حرفه ای ...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

حقوق سر دفتر اسناد رسمی

126 تعداد بازدید

حقوق سر دفتر اسناد رسمی...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

مسوولیت های سردفتر اسناد رسمی

334 تعداد بازدید

مسوولیت های سردفتر اسناد رسمی ...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

درآمد دفترخانه

246 تعداد بازدید

درآمد دفترخانه...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸

تشکیلات دفترخانه ی اسناد رسمی

165 تعداد بازدید

تشکیلات دفترخانه ی اسناد رسمی...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

انتخاب شهر و محل دفترخانه ی اسناد رسمی

336 تعداد بازدید

انتخاب شهر و محل دفترخانه ی اسناد رسمی ...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۸

مراحل اشتغال به سردفتری

319 تعداد بازدید

مراحل اشتغال به سردفتری...مشاهده بیشتر

بسته آموزشی وکالت

700,000 تومان

نویسنده : گروه اساتید موسسه طرح نوین اندیشه

پیشنهادی

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .