لیست اطلاعات

خانهلیست اطلاعات
تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

مسوولیت و تکالیف کارکنان دفترخانه

248 تعداد بازدید

مسوولیت و تکالیف کارکنان دفترخانه...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

حقوق و پاداش کارکنان دفترخانه

134 تعداد بازدید

حقوق و پاداش کارکنان دفترخانه...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

حقوق دفتر یار اول

211 تعداد بازدید

حقوق دفتر یار اول...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

وظایف و تکالیف دفتر یار اول

307 تعداد بازدید

وظایف و تکالیف دفتر یار اول...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

وظایف و تکالیف سردفتر اسناد رسمی

185 تعداد بازدید

وظایف و تکالیف سردفتر اسناد رسمی...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

صلاحیت های سردفتر اسناد رسمی

141 تعداد بازدید

صلاحیت های سردفتر اسناد رسمی...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

محاسن و معایب حرفه ی وکالت

226 تعداد بازدید

محاسن و معایب حرفه ی وکالت...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

محاسن و معایب حرفه ی سردفتری

100 تعداد بازدید

محاسن و معایب حرفه ی سردفتری...مشاهده بیشتر

بسته آموزشی وکالت

700,000 تومان

نویسنده : گروه اساتید موسسه طرح نوین اندیشه

پیشنهادی

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .