لیست اطلاعات

خانهلیست اطلاعات
تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

تعامل حرفه ی وکالت با سر دفتری

163 تعداد بازدید

تعامل حرفه ی وکالت با سر دفتری...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

تخصص گرایی

116 تعداد بازدید

تخصص گرایی...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

دور نمای حرفه ی وکالت

275 تعداد بازدید

دور نمای حرفه ی وکالت...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

ابزار و امکانات مورد نیاز دفترخانه ی اسناد رسمی

171 تعداد بازدید

ابزار و امکانات مورد نیاز دفترخانه ی اسناد رسمی ...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

ویژگی های حرفه ی سر دفتری

197 تعداد بازدید

ویژگی های حرفه ی سر دفتری ...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

وکالت یا سردفتری

157 تعداد بازدید

وکالت یا سردفتری...مشاهده بیشتر
تاریخ ۰۸ اسفند ۱۳۹۶

دورنمای حرفه ی سردفتری

327 تعداد بازدید

دورنمای حرفه ی سردفتری...مشاهده بیشتر
تاریخ ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

انتقال امتیاز دفترخانه

344 تعداد بازدید

انتقال امتیاز دفترخانه...مشاهده بیشتر

بسته آموزشی وکالت

700,000 تومان

نویسنده : گروه اساتید موسسه طرح نوین اندیشه

پیشنهادی

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .