مطالب

خانهمطالب
تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸

یادداشت روز: 60روز تا آزمون وکالت 96

344 تعداد بازدید

یادداشت روز: 60روز تا آزمون وکالت 96...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

یادداشت روز: اهمیت انتخاب کانون وکلا

341 تعداد بازدید

یادداشت روز: اهمیت انتخاب کانون وکلا...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

یادداشت روز:اهمیت دوماه پایانی

271 تعداد بازدید

یادداشت روز:اهمیت دوماه پایانی...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

یادداشت روز : شاخص های انتخاب کانون وکلای مطلوب 96

225 تعداد بازدید

یادداشت روز : شاخص های انتخاب کانون وکلای مطلوب 96...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و نهم:شرکت های تجاری

215 تعداد بازدید

سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و هفت: حقوق ورزشی

286 تعداد بازدید

سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و ششم: حقوق ثبت اسناد

175 تعداد بازدید

سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۸

سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و پنجم: بیمه بازرگانی

282 تعداد بازدید

سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و...مشاهده بیشتر

بسته آموزشی وکالت

700,000 تومان

نویسنده : گروه اساتید موسسه طرح نوین اندیشه

پیشنهادی

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .