تغییرات کلاس ها

عدم برگزاری کلاس آیین دادرسی مدنی دکتر شکری دوره اول و دوم حضوری جمعه مورخ 21 خرداد

 به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول و دوم حضوری 1400 می رساند : ☸️ فردا جمعه مورخ 21 خرداد کلاس آیین دادرسی مدنی دکتر شکری برگزار نخواهد شد... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده حضوری آیین دادرسی مدنی دوره دوم 16 خرداد

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم حضوری 1400 میرساند کلاس فوق العاده آیین دادرسی مدنی دکتر شکری مورخ 16 خرداد از ساعت 10 لغایت 16 برگزار خواهد شد.... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده حضوری مدنی دوره اول 16 خرداد

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول حضوری 1400 میرساند کلاس فوق العاده مدنی دکتر عبدغیور مورخ 16 خرداد از ساعت 10 لغایت 20 برگزار خواهد شد.... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده حضوری مدنی دوره دوم 15 خرداد

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم حضوری 1400 می رساند کلاس فوق العاده مدنی دکتر عبدغیور مورخ 15 خرداد از ساعت 10 لغایت 20 برگزار خواهد شد.... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده حضوری آیین دادرسی مدنی دوره دوم 15 خرداد

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول حضوری 1400 میرساند کلاس فوق العاده آیین دادرسی مدنی دکتر شکری مورخ 15 خرداد از ساعت 9 لغایت 15 برگزار خواهد شد. ... ادامه مطلب

برگزاری کلاس حقوق مدنی (دوره دوم) روز جمعه مورخ 25 مهراز ساعت 10 صبح لغایت 20

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت 99 می رساند فوق العاده کلاس حقوق مدنی روز جمعه مورخ 25 مهر  از ساعت 10 صبح لغایت 20 برگزار خواهد شد.... ادامه مطلب

برگزاری آخرین جلسه دروس جزا و کیفری (دوره دوم) روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 23 و 24 مهر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت 99 می رساند جلسه آخر کلاس حقوق جزا دکتر نوبهاری طهرانی روز چهارشنبه مورخ 23 مهر از ساعت 14 لغایت 20 برگزار می گردد. و همچنین جلسه آخر آیین دادرسی کیفری روز پنجشنبه مورخ 24 مهر از ساعت 9 صبح لغایت 19 برگزار خواهد شد... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده حضوری حقوق مدنی دوره دوم 18 مهر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم (حضوری) وکالت 99 می رساند فوق العاده کلاس حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز جمعه مورخ 18 مهر  از ساعت 10 صبح لغایت 20 برگزار خواهد شد.... ادامه مطلب