تغییرات کلاس ها

برگزاری کلاس فوق العاده آیین دادرسی مدنی (دوره چهارم) سه شنبه 30 مهر ماه

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس فوق العاده آیین دادرسی مدنی دکتر عبدغیور فردا سه شنبه مورخ 30 مهرماه از ساعت 10 لغایت 14 برگزار می گردد.... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده آیین دادرسی مدنی (دوره چهارم) دوشنبه 29 مهرماه

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس فوق العاده آیین دادرسی مدنی دکتر عبدغیور روز دوشنبه مورخ 29 مهرماه از ساعت 14 لغایت 20 برگزار می گردد. ... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده حقوق مدنی (دوره چهارم) یکشنبه 28 مهر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس فوق العاده حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز یکشنبه مورخ 28 مهرماه از ساعت 14 لغایت 20 برگزار می گردد.... ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس آیین دادرسی مدنی (دوره چهارم) شنبه 27 مهر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس آیین دادرسی مدنی دکتر عبدغیور روز شنبه مورخ 27 مهرماه (اربعین حسینی) برگزار نخواهد شد... ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس حقوق تجارت (دوره چهارم) پنجشنبه 25 مهر ماه

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس حقوق تجارت دکتر فلاح فردا پنجشنبه مورخ 25 مهر برگزار نخواهد شد. ضمناً آخرین جلسه حقوق تجارت روز پنج شنبه مورخ 2 آبان از ساعت 9 صبح لغایت 19 برگزار می گردد.... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده آیین دادرسی کیفری و جزا (دوره چهارم)سه شنبه 23 مهرماه

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس فوق العاده آیین دادرسی کیفری روز سه شنبه مورخ 23 مهر از ساعت 13 لغایت 16 و حقوق جزا  از ساعت 16 لغایت 20 برگزار می گردد.... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده حقوق مدنی (دوره چهارم) دوشنبه 22 مهرماه

ه اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس فوق العاده حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز دوشنبه مورخ 22 مهرماه از ساعت 14 لغایت 20 برگزار می گردد.... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده آیین دادرسی مدنی (دوره چهارم) یکشنبه 21 مهر ماه

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس فوق العاده آیین دادرسی مدنی دکتر عبدغیور روز یکشنبه مورخ 21 مهرماه از ساعت 14 لغایت 20 برگزار می گردد.... ادامه مطلب