تغییرات کلاس ها

برگزاری کلاس فوق العاده حقوق جزا دوره دوم 17 تیرماه

ه اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت 99 می رساند کلاس فوق العاده حقوق جزا دکتر نوبهاری طهرانی روز سه شنبه مورخ 17 تیر از ساعت 12 صبح لغایت 20 برگزار می گردد. ... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده حقوق جزا دوره اول دوشنبه 16 تیرماه

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند کلاس فوق العاده حقوق جزا دکتر نوبهاری طهرانی روز دوشنبه مورخ 16 تیر از ساعت 12 صبح لغایت 20 برگزار می گردد. ... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده حقوق مدنی دوره دوم یکشنبه مورخ 15 تیر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت 99 می رساند کلاس فوق العاده حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز یکشنبه مورخ 15 تیر از ساعت 10 صبح لغایت 20 برگزار می گردد. ... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده حقوق مدنی دوره اول شنبه 14 تیر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند کلاس فوق العاده حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز شنبه مورخ 14 تیر از ساعت 10 صبح لغایت 20 برگزار می گردد. ... ادامه مطلب

برگزاری کلاس آیین دادرسی مدنی دوره اول از ساعت 14 لغایت 20

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند از این پس کلاس آیین دادرسی مدنی دکتر شکری روزهای پنج شنبه از ساعت 14 لغایت 20 برگزار می گردد... ادامه مطلب

برگزاری کلاس اصول فقه دوره اول از ساعت 10

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند کلاس اصول فقه دکتر بخشی روز پنجشنبه مورخ 5 تیر از ساعت 10 لغایت 13 برگزار می گردد. ... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده حقوق مدنی دوره دوم یکشنبه 1 تیر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت 99 می رساند کلاس فوق العاده حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز یکشنبه مورخ 1 تیر از ساعت 16 لغایت 20 برگزار می گردد. ... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده حقوق مدنی دوره اول شنبه 31 خرداد

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند کلاس فوق العاده حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز شنبه مورخ 31 خرداد از ساعت 16 لغایت 20 برگزار می گردد. ... ادامه مطلب