تغییرات کلاس ها

برگزاری آزمون های آزمایشی جامع ساعت 9 صبح لغایت 11:30

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمونهای آزمایشی موسسه می رساند به علت همسان سازی زمان آزمونهای آزمایشی با آزمون وکالت 98، زمان شروع 4 آزمون جامع در روزهای جمعه به ساعت 9 صبح تغییر پیدا نمود.ضمناً آزمون در روزهای چهارشنبه و شنبه بدون تغییر ساعت برگزار می گردد.... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده جزا و کیفری (دوره چهارم) سه شنبه 16 مهر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس فوق العاده آیین دادرسی کیفری روز سه شنبه مورخ 16 مهر از ساعت 13 لغایت 16 و حقوق جزا  از ساعت 16 لغایت 20 برگزار می گردد.... ادامه مطلب

کلاس آیین دادرسی کیفری و جزای دکتر نوبهاری طهرانی (دوره چهارم) دوشنبه 15 مهر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس فوق العاده آیین دادرسی کیفری روز دوشنبه مورخ 15 مهر از ساعت 13 لغایت 16 و حقوق جزا  از ساعت 16 لغایت 20 برگزار می گردد.... ادامه مطلب

کلاس فوق العاده آیین دادرسی کیفری و جزا (دوره چهارم) یکشنبه 7 مهر

ه اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس فوق العاده آیین دادرسی کیفری روز یکشنبه مورخ 7 مهر از ساعت 13 لغایت 16 و حقوق جزا  از ساعت 16 لغایت 20 برگزار می گردد.... ادامه مطلب

کلاس فوق العاده حقوق جزا (دوره سوم) یکشنبه 24 شهریور

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند کلاس فوق العاده حقوق جزا روز یکشنبه مورخ 24/شهریور ماه از ساعت 12 لغایت 20 برگزار می گردد.... ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس حقوق مدنی (دوره سوم) یکشنبه 24 شهریور

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند کلاس حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز یکشنبه مورخ 24 شهریور برگزار نمی گردد.... ادامه مطلب

فوق العاده مدنی (دوره سوم) یکشنبه 17 شهریور

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند کلاس حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز یکشنبه مورخ 17 شهریور از ساعت 12 لغایت 20 برگزار می گردد.... ادامه مطلب

کلاس فوق العاده اصول فقه (دوره چهارم) جمعه 15 شهریور

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز جمعه مورخ 15 / شهریور برگزار نمی گردد و به جای آن اصول فقه از ساعت 9 صبح لغایت 14 برگزار می گردد.... ادامه مطلب