تغییرات کلاس ها

برگزاری کلاس آیین دادرسی مدنی دوره اول دوشنبه 6 مرداد

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند کلاس آیین دادرسی مدنی دکتر شکری روز دوشنبه مورخ 6 مرداد ، از ساعت 14 لغایت 20 برگزار می گردد.... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده حقوق مدنی دوره دوم رور یکشنبه 5 مرداد

ه اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت 99 می رساند کلاس فوق العاده حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز یکشنبه مورخ 5 مرداد از ساعت 16  لغایت 20 برگزار می گردد. ... ادامه مطلب

برگزاری کلاس اصول فقه (دوره اول) 2 مرداد ماه

 به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند کلاس اصول فقه دکتر بخشی روز پنجشنبه مورخ 2 مرداد ماه از ساعت 9 صبح لغایت 19 برگزار می گردد  ... ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس آیین دادرسی مدنی (دوره اول) پنجشنبه 2 مرداد

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند کلاس آیین دادرسی مدنی دکتر شکری روز پنج شنبه مورخ 2 مرداد ، برگزار نمی گردد.... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده آیین دادرسی مدنی (دوره اول) روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 29 و 30 تیر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند فوق العاده کلاس آیین دادرسی مدنی دکتر شکری روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 29 و 30 تیر ، از ساعت 14 لغایت 20 برگزار خواهد شد ... ادامه مطلب

عدم برگزاری کلیه کلاسهای حضوری به استثنای آیین دادرسی مدنی (دوره اول) روز پنج شنبه 26 تیر ماه

با عنایت به مصوبه اخیر ستاد کرونامبنی بر تعطیلی موسسات آموزشی باستحضار می رساند کلیه کلاسهای حضوری شهر تهران (به استثنای آیین دادرسی مدنی دکتر شکری (دوره اول) روز پنجشنبه ساعت 9 لغایت 19) در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 26 و 27 تیر ماه تعطیل می باشد.لازم به ذکر است کلیه کلاسهای مجازی (آنلاین) مطابق زمانبندی قبلی برگزار خواهد شد.... ادامه مطلب

برگزاری کلاس آیین دادرسی مدنی (دوره اول) روز پنجشنبه 26 تیر ماه از ساعت 9 الی 19

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند کلاس آیین دادرسی مدنی دکتر شکری روز پنج شنبه مورخ 26 تیر ، از ساعت 9 لغایت 19 برگزار خواهد شد  ... ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس اصول فقه (دوره اول) روز پنجشنبه 26 تیر ماه

 به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند کلاس اصول فقه دکتر بخشی روز پنجشنبه مورخ 26 تیرماه برگزار نخواهد شد... ادامه مطلب