تغییرات کلاس ها

عدم برگزاری کلاس آیین دادرسی مدنی دوره اول پنجشنبه 23 مردادماه

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند کلاس آیین دادرسی مدنی دکتر شکری روز پنجشنبه مورخ 23 مرداد، برگزار نمی گردد.... ادامه مطلب

برگزاری کلاس فوق العاده آنلاین جزا دوره دوم جمعه 17 مرداد

به استحضار می رساند فردا جمعه مورخ 17 مرداد کلاس فوق العاده آنلاین حقوق جزا دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی دوره دوم از ساعت 10 صبح لغایت 18 برگزار خواهد شد .... ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس آیین دادرسی کیفری و جزا دکتر نوبهاری دوره اول چهارشنبه 15 مرداد

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند کلاس حقوق جزا و کیفری دکتر نوبهاری طهرانی روز چهارشنبه مورخ 15 مرداد 99   برگزار نمی گردد. ... ادامه مطلب

برگزاری کلاسهای فوق العاده حقوق مدنی دوره دوم روزهای یکشنبه

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت 99 می رساند، از این پس روزهای یکشنبه از ساعت 16 لغایت 20 به طور مستمر کلاس فوق العاده حقوق مدنی دکتر عبدغیور برگزار می گردد. بدیهی است کلاس روزهای جمعه نیز به قوت خود باقی است... ادامه مطلب

برگزاری کلاس آیین دادرسی مدنی (دوره دوم) روز شنبه 11 مرداد از ساعت 13 لغایت 20

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت 99 می رساند کلاس آیین دادرسی مدنی دکتر شکری روز شنبه مورخ 11 مرداد، از ساعت 13 لغایت 20 برگزار می گردد.... ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس اصول فقه (دوره دوم) روز شنبه مورخ 11 مرداد

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت 99 می رساند کلاس اصول فقه دکتر باخدا روز شنبه مورخ 11 مرداد، برگزار نمی گردد.... ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس آیین دادرسی مدنی دوره اول پنجشنبه 9 مردادماه

ه اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند کلاس آیین دادرسی مدنی دکتر شکری روز پنجشنبه مورخ 9 مرداد، برگزار نمی گردد.... ادامه مطلب

برگزاری کلاس اصول فقه دوره اول روز پنجشنبه 9 مرداد

 به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند کلاس اصول فقه دکتر بخشی روز پنجشنبه مورخ 9 مرداد ماه از ساعت 9 صبح لغایت 19 برگزار می گردد  ... ادامه مطلب