سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران 1397 گروه مولفین 38000 تومان

فهرست قوانین و مقررات روزنامه رسمی 1396 ، مناسبتها ، اساتید ، نهادها و سایتهای حقوقی کشور

افزودن به سبد خرید
مجموعه فیلم های آموزشی وکالت گروه مولفین 980000 تومان

مجموعه فیلم های آموزشی + کارگاه های آموزشی

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی حقوق جزا دکتر بابک فرهی 270000 تومان

فیلم آموزشی قانون جزا عمومی و اختصاصی

افزودن به سبد خرید