بسته موفقیت (جلد اول) میثم دانشیان 120000 تومان
350 نظر

بسته موفقیت جلد اول(نکات پیشرفته آزمونهای حقوقی)ً؛ ارائه مطالب کلیدی در قالب نکات، براساس آخرین قوانین و مقررات، لحاظ کردن آخرین آرای وحدت رویه، بررسی جامع تمام دروس در نهایت اختصار، حذف مطالب غیرآزمونی و زاید، اجتناب از به کارگیری لغات ثقیل و ارائه متن ساده و روان

افزودن به سبد خرید
حقوق ثبت(جلد سوم) میثم دانشیان ، محمد فرجی 40000 تومان
350 نظر

حقوق ثبت جلد سوم(مجموعه سوالات و آزمونهای ثبتی)

افزودن به سبد خرید
حقوق ثبت(جلد دوم) میثم دانشیان ، محمد فرجی 40000 تومان
350 نظر

حقوق ثبت جلد دوم(قوانین،مقررات و نظامات ثبتی) در جلد دوم، مهمترین قوانین، مقررات و نظامات ثبتی با آخرین اصلاحات آمده تا مخاطبان محترم، به راحتی امکان دسترسی به منابع مذکور را داشته باشند

افزودن به سبد خرید
حقوق ثبت(جلد اول) میثم دانشیان ، محمد فرجی 25000 تومان
350 نظر

جلد اول(مفاهیم و نکات مهم) در جلد اول آموزش مفاهیم و اصول کلی همراه با نکات مهم ، کاربردی و اصطلاحات کلیدی مورد توجه قرار گرفته است.

افزودن به سبد خرید
حقوق ثبت (دوره سه جلدی) میثم دانشیان ، محمد فرجی 105000 تومان
350 نظر

جلد اول شامل مفاهیم و نکات مهم، جلد دوم شامل قوانین، مقررات و نظامات ثبتی و جلد سوم شامل مجموعه سوالات و آزمونهای ثبتی می باشد.

افزودن به سبد خرید
اصول فقه به بیان ساده میثم دانشیان ، محمد فرجی ، ابوالفضل باقری راد 20000 تومان
350 نظر

نکته های اصولی در قالب مواد قانونی با رویکرد جدید دارای فضای مناسب جهت کناره نویسی

افزودن به سبد خرید