قضاوت

اقدامات دادگاه مرجوع اليه

الف. ديوان عالي كشور در صورت نقض رأي فرجام خواسته جز در مورد نقض بلا ارجاع بايد امر را به مرجع قضايي تالي ارجاع نمايد (ديوان عالي كشور نسبت به ماهيت قضاوت نمي‌نمايد تا بتواند راساً راي مقتضي صادر نمايد).مرجع مرجوع اليه علي القاعده جز در خصوص نقض رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه از همان صنف همان نوع و همان درجه است.ب. با توجه به ماده 409 ق.آ.د.مدني براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.ج. با توجه به ماده 406 ق.آ.د.مدنی. دادگاه مرجوع اليه با ل... ادامه مطلب

موارد نقض رای

موارد نقض رأی :1- دادگاه صادر كننده، صلاحيت ذاتي نداشته و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي زمانیکه خوانده نسبت به آن ايراد كرده باشد.2- رأي مخالف شرع و مقررات قانوني باشد.3- عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتيكه به درجه‌اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.4- آراي مغاير با هم به علت اعتبار امر قضاوت شده.5- ناقص بودن تحقيقات يا عدم توجه به دلايل و مدافعات طرفين.6- مفاد رأي صادره (منطوق حكم) مطابق يكي از مواد قانوني بوده لكن اسباب توج... ادامه مطلب

لغو مصاحبه شفاهی آزمون قضاوت

داوطلبان آزمون قضاوت ۹۸ که محل مصاحبه آنها تهران تعیین شده بود نیز پیامکی مبنی بر لغو مصاحبه شفاهی هفته جاری را دریافت کردند... ادامه مطلب

روش‌هاي حقوق حل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي

الف) قضاوت بين‌المللي1. ديوان دايمي بين‌المللي دادگستري: منشأ ايجاد يك سازمان قضائي بين‌المللي را بايد در كنفرانس دوم صلح لاهه در سال 1907 جستجو كرد.ـ ديوان داراي دو نوع صلاحيت ترافعي و مشورتي است كه در حالت اول حكم صادر مي‌شود و در حالت دوم رأي مشورتي2. داوري بين‌المللي:داوري از چند طريق قابل اعمال است:ـ داوري فردي يا داوري توسط رئيس يك كشورـ داوري توسط كميسيون مختلطـ داوري توسط دادگاه خصوصيات حكم داوري:الزامي است ـ قطعي است ـ داراي ضمانت اجرايي... ادامه مطلب

استرداد دعوا و آثار آن

.استرداد دعوا:به موجب بند ب ماده 107 ق.آ.د.مدني خواهان مي‌توان مادام كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را مسترد نمايد. استرداد دعوا مادامي كه دادرسي تمام نشده با رعايت ساير شرايط پذيرفته شود.بين ختم دادرسي و تمام شدن دادرسي تا اعلام ختم دادرسي دادگاه مي‌تواند تصميماتي اتخاذ و اقداماتي به مفهوم اعم واژه انجام دهد. بنابراين، در صورتي كه، براي مثال در دعواي مطالبة اجرت المثل دادگاه پس از رسيدگي‌هاي لازم و احراز مالكيت خواهان و غاصبانه بودن يد خوانده، قرار كارشناسي به ... ادامه مطلب

شرايط پذیرش اعتبار امر قضاوت شده:

ايراد امر قضاوت شده (به موجب بند 6 ماده 84) در صورتي پذيرفته مي شود كه دعوای طرح شده سابقاً رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد. بنابراين دعواي اقامه شده در صورتي از اعتبار امر مختوم برخوردار مي‌گردد كه اين سه شرط را داشته باشد:الف. وحدت اصحاب دو دعواب. وحدت موضوع دو دعواج. وحدت سبب دو دعواالف. وحدت اصحاب دو دعوا: اتحاد اصحاب دو دعوا وقتي مصداق دارد كه اصيل شخصاً يا توسط نماينده هر يك از دو دعوا را اقامه نموده (دعواي فعلي و قبلي) و يا به آن پاسخ داده باشد.بنابراين... ادامه مطلب

زمان اعلام نتایج مرحله تشریحی آزمون قضاوت

🔸باتوجه به پرسش مکرر مخاطبان و همراهان اختبار درباره زمان اعلام نتایج مرحله دوم جذب عمومی آزمون قضاوت ۹۸، لازم به ذکر است که تاکنون تاریخ دقیقی برای انتشار نتایج تعیین نشده است.🔸تنها اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در این‌خصوص به روز ۲۰ آبان برمی‌گردد که گفته شد نتایج تا آخر دی‌ماه منتشر خواهد شد.🔸درصورت اعلام هرگونه خبر جدیدی، جزییات در سایت و کانال اختبار اطلاع‌رسانی خواهد شد.... ادامه مطلب

آثار تحصیل تابعیت برای خود فرد

تحصيل تابعيت براي خود فرد داراي آثاري است:1. انجام خدمت نظام وظيفه2. اطاعت و وفاداري نسبت به دولت ايران.نكته: مطابق ماده 982 قانون مدني فرد خارجي كه تابعيت ايراني را كسب مي‌كند از كليه حقوقي كه براي ساير ايرانيان مقرر است برخوردار خواهد شد ليكن از برخي حقوق عمومي ـ سياسي كماكان محروم خواهد بود موارد حصري اين مناصب عبارتند از:ـ رياست‌جمهوري و معاونين ويـ عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيهـ وزارت، كفالت وزارت و استانداري و فرمانداريـ عضويت در مجلس شوراي اسلاميـ ... ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها