اطلاعیه کانون وکلای مرکز در خصوص اسامی و نحوه ثبت نام قبول شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹۶

۰۹ بهمن ۱۳۹۶

 

‍  ‍‍ اطلاعیه کانون وکلای مرکز در خصوص اسامی و نحوه ثبت نام قبول شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹۶


 از کلیه قبول شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹۶ کانون وکلای دادگستری مرکز دعوت می شود از روز پنجشنبه مورخ  ۱۳۹۶/۱۱/۵ لغایت روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۶/۱۱/۹ با مراجعه به سایت کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به تکمیل فرم تقاضای پروانه کارآموزی اقدام نمایند.

چنانچه قبول شدگان در مهلت مقرر نسبت به تکمیل فرم تقاضای پروانه کارآموزی اقدام ننمایند از آنان ثبت نام حضوری بعمل نخواهد آمد و به منزله انصراف تلقی می شود ضمناً مهلت فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.


مراحل ثبت نام
http://l1l.ir/3w3s