چهل و چهارم) کلیات تنظیم اسناد رسمی(8)

 

71- تنظیم هر نوع سند مربوط به وقف، نذر، حبس که مصارف عام المنفعه    می رسد باید مراتب به اداره اوقاف اعلام شود.

72- اسناد وکالتی که ولی قهری برای فرزند یا نوه ی صغیر خود تنظیم می کند فقط تا سن رشد صغیر(18 سال) معتبر است. بدیهی است پس از رسیدن صغیر به سن 18 سال، سند وکالت مرقوم از اعتبار خواهد افتاد.

73- تنظیم سند وکالت فروش، ناقل نیست. بنابراین وکیل حتماً باید با وکالت نامه ی تنظیمی، مورد معامله را به خود و یا هر شخصی که صلاح می داند منتقل نماید.

74- محل دفترخانه ی اسناد رسمی باید به تأیید ثبت محل برسد.

75- سردفتر اسناد رسمی طبق قانون دفاتر اسناد رسمی از طریق آزمون یا امتحان، گزینش و منصوب می گردد.

76- سردفتر اسناد رسمی حق استفاده از مرخصی دارد.  در زمان مرخصی، دفتریار اول یا سردفتر دفترخانه ی دیگر به عنوان کفیل، امور مربوطه را انجام می دهد.

77- هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران متشکل است از هفت عضو اصلی(5 سردفتر + 2 دفتریار اول) و 3 عضو علی البدل(2 سردفتر و یک دفتریار اول).

78- پس از فوت سردفتر شاغل، ورثه ی او می توانند ظرف 6 ماه فردی را به عنوان جانشین به سازمان ثبت معرفی کنند.

79- همچنین اگر سردفتر طبق ضوابط بازنشسته شود می تواند شخص واجد صلاحیتی را دوماه قبل از بازنشستگی خود به سازمان ثبت معرفی کند.

80- اشخاص معرفی شده توسط ورثه ی سردفتر شاغل یا خود سردفتر باید شرایط قانونی را دارا باشند و در امتحان مربوطه نیز موفق شوند.

 

موفق باشید

محمد فرجی

 13/01/97

نظرات کاربران

۲۶ خرداد ۱۳۹۸
تعداد 12بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .