آخرین جلسه کلاس حقوق مدنی دوره اول روز جمعه ۱۱ مهر

👈👈به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند آخرین جلسه کلاس حقوق مدنی روز جمعه مورخ 11 مهر  از ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.