برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۰ در مرحله «نیازسنجی» است

✴️ برگزاری آزمون سردفتری 1400 در مرحله «نیازسنجی» است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره آزمون سردفتری به ایسنا گفت:

«سازمان ثبت مکاتباتی با حوزه‌های مختلف سراسر کشور انجام داده است و اکنون در حال بررسی نیازسنجی‌های از حیث میزان درآمد دفاتر، اوضاع اقتصادی و شرایط خاص حوزه ثبتی هستیم و اگر این جمع‌بندی‌ها انجام شود آزمون در سال جاری برگزار خواهد شد.»

🔸آزمون سردفتری از سال 1386 تاکنون تنها یک بار و در سال 1397 برای جذب کمتر از هزار سردفتر برگزار شده است.