دکتر عزت الله عراقی

 زندگینامه دكتر عزت‌الله عراقي
 
دكتر عزت‌الله عراقي در سال 1319 ش در شهر كرمان به دنيا آمد.ايشان داراي مدرك دكتراي رشته حقوق از كشور فرانسه است .وي از سال 1349 ش در دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مشغول خدمات فرهنگي و علمي هستند. كتاب "حقوق بين‌المللي كار" عزت الله عراقي ، در دوره هفتم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد. گروه : علوم انساني رشته : حقوق تحصيلات رسمي و حرفه اي : عزت‌الله عراقي تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در زادگاه خويش به پايان رساند و پس از آن در سال 1342 ش. موفق به اخذ درجة ليسانس در رشتة حقوق از دانشگاه تهران شد و با دريافت بورسيه از همان دانشگاه به كشور فرانسه عزيمت كرد و در رشتة حقوق به اخذ درجة دكترا نايل گرديد استادان و مربيان : عزت‌الله عراقي ضمناً از محضر بزرگاني چون: مرحوم آموزگار، مرحوم آية‌الله سيدالعراقين (والد ايشان) و مرحوم آية‌الله فقيه استفاده كرده‌اند. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : عزت الله عراقي از سال 1349 ش در دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مشغول خدمات فرهنگي و علمي هستند. جوائز و نشانها : كتاب "حقوق بين‌المللي كار" عزت الله عراقي ، در دوره هفتم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.
 
آثار : 
 
1 حقوق بين‌المللي كار ويژگي اثر : اين كتاب در دوره هفتم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است.آشنايي با كتاب: «حقوق بين‌المللي كار»: اين كتاب كه موضوع آن براي نخستين بار در ايران مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته، در چهاربخش سامان يافته است. مؤلف ابتدا چگونگي پيدايش سازمان بين‌المللي كار و نقش آن را در ايجاد حقوق بين‌المللي كار بررسي نموده، آن گاه مباني و هدفهاي حقوق بين‌المللي كار و نيز موضوع اين حقوق، يعني قواعد و معيارهاي بين‌المللي كار را تجزيه و تحليل مي‌كند و در آخر، كيفيت اجراي اين قواعد و نظارتي را كه بر اعمال آنها صورت مي‌گيرد، مورد مطالعه قرار داده است.
 2 نظام‌هاي بزرگ حقوق معاصر ويژگي اثر : (با همكاري دو نفر از اساتيد)
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها