رئیس کانون مرکز: وکلا در انتخابات هیئت‌مدیره بی‌تفاوت نباشند

۱۴ اسفند ۱۳۹۶

 

 
 امیر حسین‌آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز در روز پنج شنبه - ۱۷ اسفند ماه - ضمن دعوت از وکلا برای شرکت در این انتخابات، اظهار کرد: 
 
کانون های وکلای دادگستری هر دو سال یک بار باید سرنوشت صنفی خود را تعیین کرده و ما انتظار داریم که از این انتخابات استقبال کنند. خواهش من این است که همکاران در سرنوشت اداره کانون ها دخالت داشته باشند.
 
همکاران با شرکت در انتخابات به فردی که می شناسند رای بدهند و در صورت عدم شناخت کافی تحقیق کنند و منتخب‌شان افرادی باشد که در اداره کانون ها و حفظ استقلال آن موثر باشند. بی تفاوتی و عدم مشارکت در انتخابات هیچ بازخوردی جز صدمه به کانون وکلا ندارد.
 
 پایین بودن درصد انتخابات یک صنف فرهیخته به نسبت درصد انتخابات عمومی در کشور، باعث تاسف است، در حالی که باید عکس این اتفاق وجود داشته باشد. اگر در انتخابات عمومی ۶۰ درصد مشارکت می شود این میزان در صنف وکلا باید حداقل به ۷۰ درصد برسد.
 
از همکاران مؤکدانه دعوت می کنم که با انتخاب آگاهانه مدیران خود در این انتخابات شرکت کنند. دوره آینده بسیار حساس است و البته هرچه جلوتر می رویم حساسیت در این زمینه بیشتر می شود.
 
 شاید دلیل دیگر این عدم استقبال مایوس بودن از مدیران باشد، اما هیچ یک از این موارد دلیل نمی شود که در انتخابات شرکت نکنند. اگر مدیران کانون ها خوب نبودند دلیلش عدم اعمال نظر وکلا در گزینش و انتخاب افراد بوده است. بنابراین این که مدیران کار نکردند دلیل خوبی نخواهد بود.
 
از میان ۹۷ نفر داوطلب نهایی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز با انصراف ۷ نفر از داوطلبان تا امروز ۹۰ نفر در میدان رقابت باقی ماندند. از این تعداد ۱۸ نفر مشتمل بر ۱۲ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل برای انتخابات هیات مدیره کانون انتخاب می شوند.