سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و پنجم: بیمه بازرگانی

۰۵ شهریور ۱۳۹۶

 

به نام خداسلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینینوبت سی و پنجم: بیمه بازرگانی ((بیمه)) عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.متعهدرا ((بیمه گر))، طرف تعهد را ((بیمه گذار))،وجهی را که ((بیمه گذار)) به ((بیمه گر)) می پردازد، ((حق بیمه)) و آنچه را که بیمه می شود، ((موضوع بیمه)) می نامند.قوانین و مقرراتی در حقوق بیمه بازرگانی حاکم است از جمله قانون بیمه مصوب 1316، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 1350، لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مصوب 1358شورای انقلاب ، قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 1367و... .امروزه بیمه در حوزه های مختلف تجاری ، تولیدی ، اقتصادی ، صنعتی ، ورزشی ، حمل و نقل و ... از جایگاه ویژه و ارزشمندی برخوردار است .بدون شک حضور وکلا و کارشناسان مجرب حقوقی در این حوزه علاوه بر تنظیم روابط میان بیمه گر و بیمه گذار به ارتقاء کیفیت این رشته تخصصی منجر خواهد شد. موسسه آموزش عالی آزاد عدل(طرح نوین)