چهل و دوم) کلیات تنظیم اسناد رسمی(6)

 

51- اشخاص ذینفع(اصیل یا وکیل) می توانند به دفترخانه مراجعه و تقاضای رونوشت یا کپی برابر اصل اسناد و مدارک را نمایند.

52- فسخ سند یا فک رهن باید در دفترخانه اسناد رسمی طبق تشریفات مربوطه به عمل آید.

53- هر شخصی می تواند با حضور در دفترخانه "اقرار نامه" تنظیم کند. در سند اقرار، شخص به ضرر خود و به نفع دیگری مطلب یا موضوعی را اظهار می نماید.

54- در سند" تقسیم نامه" مالکین مال مشاعی را طبق توافق بین خود تقسیم  می کنند. بنابراین ، اشخاص ثالث در سند تقسیم نامه قرار نمی گیرند.

55- شُفعه، حقی است که برای یکی از شرکاء دربیع مال غیر منقول در هنگام فروش ایجاد می گردد. تعداد شرکاء در این مورد حداکثر دو نفر است. البته حق شفعه در صورت فوت یکی از شرکاء ، به ارث می رسد. در این صورت اگر تعداد ورثه بیش از یک نفر باشد، اراده ی همه ی وراث و توافق آنها برای اعمال حق لازم است.

56- گواهی امضاء ذیل متون خارجی، ممنوع است.

57- ثبت ازدواج در دفترخانه رسمی ازدواج و ثبت طلاق در دفترخانه ی رسمی طلاق انجام می گیرد و دفترخانه اسناد رسمی در این خصوص صلاحیت ندارد.

58- اسناد و مدارک پس از تنظیم به ذی نفع مسترد می گردد.

59- اختیارات پدر یا جدّ پدری برای مولی علیه خود یکسان است. به عبارت دیگر اگر پدری از امضاء سندی برای فرزند صغیر خود امتناع کند، جد پدری(پدربزرگ) می تواند آن سند را امضاء نماید.

60- اتباع بیگانه(خارجی ها) نمی توانند در ایران مالک مال غیرمنقول شوند مگر در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران.

 

موفق باشید

محمد فرجی

 11/01/97

 

نظرات کاربران

۲۶ خرداد ۱۳۹۸
تعداد 4بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .