پذیرش دانشجو از دوره تکمیل ظرفیت حذف می‌شود

۲۱ اسفند ۱۳۹۶

 

معاون آموزشی وزارت علوم گفت:
 
 از سال آینده انتخاب رشته در دوره تکمیل ظرفیت به معنای امروزی یعنی بصورت متمرکز در مقاطع مختلف که دانشگاه‌ها از طریق آن دانشجو پذیرش می‌کردند، نخواهیم داشت.
 
در حال حاضر منتظر امضای مصوبه حذف پذیرش دانشجو از دوره تکمیل ظرفیت در دانشگاه‌ها هستیم بعد از امضا، این مصوبه به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.
 
 طی یک تا دو ماه آینده مصوبه فوق به دانشگاه‌ها ابلاغ و از مهر ۹۷ اجرایی خواهد شد.