اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۵ کانون کردستان

۰۳ بهمن ۱۳۹۵

 

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۵

کانون وکلای دادگستری کردستان
پیرو اعلام اسامی و رتبه شرکت کنندگان در آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت در سال ۹۵ از طرف سازمان سنجش کشور ، با تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان و رعایت مصوبه اتحادیه در خصوص نحوه محاسبه معادل و اعمال سهمیه آزاد و ایثارگران افراد مشروحه ذیل جهت کارآموزی مورد پذیرش قرار گرفته مقرر است:

از مورخه یکشنبه ۹۵/۱۱/۲ لغایت مورخه چهارشنبه ۹۵۳/۱۱/۱۳  از ساعت ۸/۳۰ صبح الی ۱۲ ظهر با در دست داشتن مدارک زیر :

 • ارائه اصل دانشنامه تحصیلی یا گواهی موقت تحصیلی به همراه ۴ سری تصویر مصدق

 • ارائه اصل شناسنامه و تصویر مصدق تمام صفحات ۴ سری

 • ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (مراجعه به کانون)

 • ارائه گواهی سوء پیشینه کیفری (مراجعه به کانون)

 • ارائه اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان و تصویر مصدق ۴ سری

 • ارائه اصل کارت ملی و تصویر مصدق ۴ سری

 • ارائه گواهی استفاده از سهمیه ایثارگران ، خانواده شهدا و جانبازان از مراجع ذیربط (سهمیه)

 • ارائه ۱۴ قطعه عکس ۴×۳ و چهار قطعه عکس ۴×۶ رنگی زمینه سفید اداری


به کانون وکلای دادگستری کردستان واقع در سنندج ، بلوار شبلی ، بالاتر از میدان امام شافعی ، روبروی بانک رفاه و صادرات پلاک ۱۵۲ مراجعه و ضمن تعیین محل اشتغال کارآموزی نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نمایند.

تذکرات :

 • تعیین محل اشتغال بر اساس رتبه انتخابی کارآموز و نهایتاً تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان خواهد بود.

 • در صورت عدم مراجعه تا پایان وقت اداری ۹۵/۱۱/۱۳ قبولی پذیرفته شدگان کان‌لم‌یکن تلقی و از افراد ذخیره ثبت نام خواهد شد.

 • کسانی که نسبت به نتیجه آزمون اعتراض دارند ظرف مدت ۵ روز از زمان اعلام نتایج اعتراض خود را در فرم مخصوص موجود در کانون تهیه و تسلیم نمایند تا جهت رسیدگی به سازمان سنجش و آموزش کشور ارسال شود. پس از پایان مهلت به اعتراضات وارده رسیدگی و نتیجه به ذینفع اعلام خواهد شد.