حقوق و پاداش کارکنان دفترخانه

خانهحقوق و پاداش کارکنان دفترخانه

سی و دوم ) حقوق و پاداش کارکنان دفترخانه

کارکنان دفترخانه مشمول قانون کار هستند. بنابراین از تمام حقوق و مزایا ، بازنشستگی و ... طبق قانون کار برخوردار هستند. لازم به ذکر است ، دفتر یار دوم جزو کارکنان دفترخانه می باشد .

الف. حقوق ثابت

حقوق پایه ، هر سال طبق قانون کار با توجه به سوابق محاسبه و به کارکنان پرداخت می گردد.

ب. پاداش

علاوه بر حقوق پایه ، کارکنان دفترخانه از 15 درصد حق التحریر تحت عنوان پاداش کارکنان سهم می برند.

ج. شیرینی

یک عرف قدیمی در دفترخانه اسناد رسمی است که معمولاً از سوی ارباب رجوع به کارکنان پرداخت می گردد و سردفتر به نسبت عملکرد میان آنها تقسیم می نماید.

توجه: سردفتر  اسناد رسمی معمولاً از بین پاداش و شیرینی یکی را به کارکنان خود پرداخت می نماید.

د. مرخصی

طبق قانون کار ، محاسبه و اجراء می شود.

ه . بیمه و بازنشستگی

طبق قانون کار ، محاسبه و اعمال می شود.

و . عیدی و سنوات خدمت

به کارکنان دفترخانه در پایان سال ، عیدی ( مبلغ هر سال توسط وزارت رفاه ، کار و تأمین اجتماعی تعیین می شود) تعلق می گیرد . به علاوه سنوات خدمت نیز به صورت سالانه حق کارکنان است.

سی و سوم) مسوولیت و تکالیف کارکنان دفترخانه

روز پنج شنبه 1396/12/24 تقدیم خواهد شد.

توجه مهم: از روز شنبه 1396/12/26 در کانال های تلگرام موسسه به نشانی @tarhe_novin  و @tn_andisheh  آموزش رایگان حقوق ثبت به مدت 20 روز به صورت صوتی تقدیم خواهد شد. اگر علاقمند به موفقیت در آزمون سردفتری 97 هستید ، حتماً از این فرصت طلایی استفاده نمایید.

                                                                                                                                           موفق باشید

                                                                                                                                           محمد فرجی

                                                                                                                                           1396/12/23  

نظرات کاربران

۲۳ اسفند ۱۳۹۶
تعداد بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .