اسامی نامزد های مورد تایید در سی امین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز

۱۹ اسفند ۱۳۹۶

 

اسامی نامزد های مورد تایید در سی امین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز

صمد زاهد پاشا
عیسی امینی
میترا ضرابی
سهیل طاهری
محمدرضا پاسبان
کامران آقایی
هوشنگ پور بابایی
منصور پورنوری
حیدر حسن زاده
کارن روحانی
شاهپور دولتشاهی
حسین طالع