مجموعه فیلم های آموزشی حقوقی

۱۶ تیر ۱۳۹۷

 

مجموعه DVDهای آموزشی حقوقی

قیمت های جدید فیلم های آموزشی حقوقی به تفکیک هر درس 

  • حقوق مدنی .................................................. ۳۶۰,۰۰۰  تومان 
  • آیین دادرسی مدنی........................................ ۲۴۰,۰۰۰  تومان
  • قانون تجارت .................................................. ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  • اصول فقه ..................................................... ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  • آیین دادرسی کیفری ...................................... ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  • قانون جزا اختصاصی و عمومی ........................... ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  • قانون ثبت ...................................................... ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • عربی و ادبیات .............................................. ۱۶۰,۰۰۰ تومان

    قیمت پکیج کامل ۱,۵۰۰,۰۰ تومان با اعمال تخفیف ۹۸۰,۰۰ تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۹۸۶۲۷۷ تماس حاصل فرمایید.

برای خرید آنلاین کلیک اینجا کنید .