رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

۰۳ تیر ۱۳۹۷

 

 تغییر تاریخ آزمون به دلیل زمان های لازم برای سنجش علمی و مصاحبه ها و سایر اقدامات، بعید به نظر می رسد.

آزمون سردفتری در تاریخ تعیین شده برگزار می شود.