کلاس فوق العاده آیین دادرسی کیفری و جزا (دوره چهارم) یکشنبه 7 مهر

ه اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس فوق العاده آیین دادرسی کیفری روز یکشنبه مورخ 7 مهر از ساعت 13 لغایت 16 و حقوق جزا  از ساعت 16 لغایت 20 برگزار می گردد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها