عدم برگزاری کلاس مدنی دوره اول جمعه مورخ ۴ مهر

به اطلاع کلیه دانشپذیران 🔴دوره اول وکالت 99🔴 می رساند کلاس حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز جمعه مورخ 4 مهر به واسطه همزمانی با آزمون مرکز وکلا برگزار نمی گردد.