اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۵ کانون مرکزی

۰۳ بهمن ۱۳۹۵

 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۵ کانون مرکزی


ردیف   نام و نام خانوادگی
۱   مهدی قمشلویی شراهی
۲   نیلوفر کاوه ای
۳   منا حمیدی مجد
۴   شادی کریمی
۵   شیرین مشهدی فراهانی
۶   غلامرضا شفاعت
۷   ناصر داود آبادی
۸   الهه محمدی
۹   غزاله پور زندی
۱۰   پویان صالحی
۱۱   سعید عباسی پور
۱۲   بهرنگ سراج زاده
۱۳   مصطفی اروجلو
۱۴   مریم رضایی
۱۵   الهام میرزا خانی