کلاس آیین دادرسی کیفری و جزای دکتر نوبهاری طهرانی (دوره چهارم) دوشنبه 15 مهر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس فوق العاده آیین دادرسی کیفری روز دوشنبه مورخ 15 مهر از ساعت 13 لغایت 16 و حقوق جزا  از ساعت 16 لغایت 20 برگزار می گردد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها