دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه تهران در سال ۹۶-۹۷ ابطال شد

صفحه اصلی منابع آزمون های حقوقی دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه تهران در سال ۹۶-۹۷ ابطال شد

دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه تهران 

طبق قانون، پذیرش نهایی دانشجو در دوره های دکتری بر اساس تأثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت می گیرد اما دانشگاه تهران در «دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه تهران در سال ۹۶-۹۷»

برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است. به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می شود.

به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه دانشگاه تهران را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت می گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند ت ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می شود، مقرره دانشگاه تهران موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار شده و مستند به بند 1 ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./

                                                                                                                                                                                                                                 محمدکاظم بهرامی

                                                                                                                                                                                                                  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

نظرات کاربران

۲۶ خرداد ۱۳۹۸
تعداد 8بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .