موفقیت در آزمون های حقوقی ۹۵ نوبت(۱۱): اهمیت انتخاب منابع مطالعاتی هدفمند

خانهموفقیت در آزمون های حقوقی ۹۵ نوبت(۱۱): اهمیت انتخاب منابع مطالعاتی هدفمند

به نام خدا


سلسله یادداشت های موفقیت در آزمون های حقوقی ۹۵


نوبت (۱۱): اهمیت انتخاب منابع مطالعاتی هدفمند


pdf


آزمون های حقوقی شغلی یا تحصیلات تکمیلی به ترتیب زمانی در سال ۹۵ برگزار و دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوقی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی با کیفیت های علمی متفاوت در هریک از آزمون ها با هدف قبولی شرکت خواهند نمود.

مهمترین دغدغه و نگرانی عموم داوطلبان آزمون های حقوقی، انتخاب منابع مطالعاتی صحیح و هدفمند می باشد که در این یادداشت به آن می پردازیم.

اول) کیفیت علمی داوطلبان

مطمئناً داوطلبان آزمون های حقوقی از لحاظ توان علمی و مطالعاتی در سطوح مختلفی قرار دارند. صرفنظر از توانایی علمی حاضر داوطلبان، برای قبولی در آزمون های حقوقی حداقل سطح علمی ((متوسط)) مورد نیاز است. البته برای کسب رتبه های مطلوب یا برتر، سطح علمی(( خیلی خوب و عالی ))مورد نظر می باشد.

دوم) نحوه ی مطالعه

علاوه بر کیفیت و سطح علمی، نحوه ی مطالعه ی داوطلبان نیز حائز اهمیت می باشد. عواملی چون ساعات مطالعه ی روزانه، تمرکز، روش و سبک مطالعه، یادداشت برداری، مرورو و جمع بندی و ... می تواند در مطالعه ی مفید و هدفمند داوطلبان موثر باشد.

سوم) ارتقاء تدریجی کیفیت علمی

داوطلبان در هر سطح و کیفیت علمی که باشند، افزایش توان مطالعاتی و رشد علمی آنها تدریجی خواهد بود. خصوصا داوطلبان در سطح ضعیف یا متوسط، نیازمند صبر و شکیبایی بیشتری هستند. این گروه نیازمند روحیه و انگیزه ی فراوانی هستند تا در طول زمان بتوانند خود را به سطح رقبای با کیفیت خوب و بالاتر برسانند.

چهارم) منابع مطالعاتی

برای موفقیت در آزمون های حقوقی، منابع مطالعاتی متنوع است که مهمتریت آنها عبارتست از:

۱- کتب اصلی و مرجع

۲- قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه

۳- کتب و منابع کمک آموزشی

۴- مجموعه کتب تست و سوالات

به عنوان نمونه منابع مطالعاتی داوطلبان آزمون های وکالت ۹۵به شرح ذیل معرفی می گردد:

الف. منابع آزمون وکالت

یک. معرفی کتب آموزشی

گروه اول:داوطلبان با سطح علمی(( خیلی خوب وعالی))

منظور داوطلبانی هستند که قرار است در آزمون وکالت ۹۵، میانگین نمره ی علمی آنها بالاتر از ۱۵باشد . به عبارت دیگر ، آنها باید حداقل به ۷۵درصد ار سوالات هردرس پاسخ صحیح بدهند.

حقوق مدنی: اموال و مالکیت ، اعمال حقوقی ، درسهایی از عقود معین(۱)و (۲) و وقایع حقوقی (همگی دکتر ناصر کاتوزیان) + قواعد عمومی قراردادها (دکترسید حسین صفایی)

توجه: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی( دکترناصر کاتوزیان) می تواند جانشین مناسبی برای برخی از کتب فوق الذکر باشد.

آیین دادرسی مدنی: دوره ی سه جلدی بنیادین آیین دادرسی مدنی( دکترعبداله شمس) + مختصر آیین دادرسی مدنی( دکتر محمد مهدی توکلی)

حقوق تجارت: دوره ی پنج جلدی حقوق تجارت(دکترربیعا اسکینی) + مختصر حقوق تجارت( دکتر محمد مهدی توکلی)

حقوق جزا: محشای  قا نون مجازات اسلامی(دکترایرج گلدوزیان) +دوره ی سه جلدی حقوق جزای اختصاصی (دکترحسین میرمحمد صادقی)

آیین دادرسی کیفری: دوره ی آیین دادرسی کیفری (دکترمحمدآشوری) + آیین دادرسی کیفری( دکترعلی خالقی)

اصول فقه: اصول استنباط احکام اسلامی(دکتر ابوالحسن محمدی)

گروه دوم: داوطلبان با سطح علمی(( خوب))

منظورداوطلبانی هستند که حداقل میانگین علمی ۱۳ را بدست خواهند آورد. به عبارت دیگر به ۶۵ درصدسوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی(دکترناصرکاتوزیان)+ بایسته های حقوق مدنی (دکترمیترا ضرابی)

توجه: کتاب بایسته های حقو ق مدنی،تیر ۹۵ منتشر خواهد شد.

آیین دادرسی مدنی: مختصرآیین دادرسی مدنی(دکترمحمدمهدی توکلی)

حقوق تجارت:مختصر حقوق تجارت(دکترمحمد مهدی توکلی)

حقوق جزا:مختصرحقوق جزای عمومی و اختصاصی (بابک فرهی)

آیین دادرسی کیفری:مختصر آیین دادرسی کیفری(بابک فرهی)

اصول فقه: مختصر اصول فقه ( محمد بخشی)

گروه سوم: داوطلبان با سطح علمی(( متوسط))

منظور داوطلبانی هستند که درآزمون وکالت ۹۵ باید حداقل میانگین علمی ۱۲ را کسب نمایند.به عبارت دیگر ،به ۶۰درصد سوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی:بایسته های حقوق مدنی(دکتر میترا ضرابی)+ آسان خوان قانون مدنی(پیمان عبدغیور)

آیین دادرسی مدنی: مختصر آیین دادرسی مدنی(دکتر محمد مهدی توکلی)+ آسان خوان قانون آیین دادرسی مدنی(ابراهیم فصیحی مقدم)

حقوق تجارت: مختصر حقوق تجارت(دکتر محمد مهدی توکلی)+آسان خوان قانون تجارت (مهدی احمدزاده)

حقوق جزا: مختصر حقوق جزای عمومی و اختصاصی (بابک فرهی) + آسان خوان قانون مجازات اسلامی (علیرضا نوبهاری طهرانی)

آیین دادرسی کیفری:مختصر آیین دادرسی کیفری(بابک فرهی)+آسان خوان قانون قانون آیین دادرسی کیفری(علیرضا نوبهاری طهرانی)

اصول فقه : آسان خوان اصول فقه (محمد بخشی)

دو. قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه

صرفنظر نظر از تعلق به گروه های علمی فوق الذکر، کلیه داوطلبان باید قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه مرتبط با هردرس را نیز مطالعه نمایند:

حقوق مدنی: قانون مدنی+ قانون مسوولیت مدنی+ قانون روابط موجرو مستاجر+ قانون اوقاف + قانون بیمه اجباری+ قانون حمایت خانواده+ آراء وحدت رویه

آیین دادرسی مدنی: قانون آیین دادرسی مدنی + قانون اجرای احکام مدنی + قانون امور حسبی + قانون دیوان عدالت اداری وآیین دادرسی مربوطه +  قانون شوراهای حل اختلاف + آراء وحدت رویه

حقوق تجارت : قانون تجارت + قانون صدورچک + قانون ورشکستگی+ قانون راجع به دلالی+ قانون راجع به بورس + قا نون ثبت علائم و اختراعات + آراء وحدت رویه

حقوق جزا: قانون مجازات اسلامی + قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ؛ارتشاء وکلاهبرداری+ قانون صدور چک +ç

آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری و دادرسی جرایم  نیروهای مسلح + قانون تشکیل دادگاههای عمومی و

انقلا ب + قانون نظارت بر رفتار قضات+ آیین نامه دادگاه ویژه ی روحانیت + آراء وحدت رویه

سه. سوالات سنوات گذشته

پس از یک دوره مطالعه ی کامل منابع اعلام شده ، به داوطلبان محترم پیشنهاد می گردد سوالات سنوات گذشته ی آزمون های حقوقی را نیز مطالعه نمایند . به عنوان مثال مجموعه کتب تست طلایی موسسه طرح نوین اندیشه منبع مطالعاتی مناسبی برای آشنایی بیشتر با نحوه ی طرح تست و آموزش نکات مندرج در آنها می باشد.

توجه:داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون قضاوت ۹۵را دارند ، علاوه بر مطالعه ی منابع فوق باید از کتب ذیل نیز استفاده نمایند:

اصول فقه : کتاب اصول فقه (علامه حیدری)

متون فقه : کتاب نکات طلایی متون فقه ( شهاب حائری اصفهانی )

حقوق اساسی : خودآموز و راهنمای حقوق اساسی +قانون اساسی ایران

 

موفق باشید


محمد فرجی


 مدیر مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه


۲۶/ ۲/ ۹۵

نظرات کاربران

۰۳ بهمن ۱۳۹۵
تعداد بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .