کارت شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی

کارت شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی منتشر شد

این آزمون روز جمعه 25 آذر برگزار می‌شود.