کارت شرکت در آزمون سردفتری و آزمون دفاتر خدمات قضایی سه‌شنبه منتشر می‌شود.

کارت شرکت در آزمون سردفتری و آزمون دفاتر خدمات قضایی سه‌شنبه منتشر می‌شود

🔸کارت شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی و آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سه‌شنبه در سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

🔸آزمون سردفتری روز جمعه و آزمون دفاتر خدمات قضایی روز پنجشنبه (24 و 25 آذر) برگزار می‌شوند.