کلیات تنظیم اسناد رسمی(2)

خانهکلیات تنظیم اسناد رسمی(2)

سی و هشتم) کلیات تنظیم اسناد رسمی(2)

 

11- مسوولیت حقوقی و کیفری سردفتر، در برابر دادگاههای عمومی است لیکن مسوولیت انتظامی سردفتر در دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران قابل رسیدگی است.

12- مسوولیت انتظامی سردفتر یعنی نقض قوانین، مقررات و نظامات صنفی و حرفه ای.

13- ممکن است یک سردفتر همزمان با تنظیم یک سند، گرفتار مسوولیت حقوقی، کیفری  و انتظامی شود.

14- کیفرخواست انتظامی توسط دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر و در دادگاهها انتظامی سردفتران رسیدگی می گردد.

15- حداقل مجازات انتظامی سردفتر، توبیخ کتبی و حداکثر آن انفصال دائم است.

16- حق التحریر، درآمد دفترخانه است که طبق تعرفه ی قانونی از مراجعین اخذ می گردد.

17- حق الثبت، ازحقوق دولتی است که در اسناد مالی معادل نیم درصد از مبلغ مندرج درسند می باشد.

18- در اسناد غیرمالی (مثل اقرار، رضایت، وکالت و...) حق الثبت به صورت مقطوع وصول می گردد.

19- سردفتر فقط مامور وصول حق الثبت  است و سهمی از آن ندارد.(در واقع آنقدر سهم سردفتر کم است که در حکم عدم می باشد.) همینطور است در وصول مالیات نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری.

20- از حق التحریر قانونی ، پانزده درصد سهم دفتریاراول، پانزده درصد سهم کارمندان دفترخانه و ده درصد سهم کانون سردفتران بابت بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار اول است . مابقی (60 درصد) سهم سردفتر است که مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

 

موفق باشید

محمد فرجی

97/01/07   

 

نظرات کاربران

۰۸ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .