آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۰ برگزار شد

آزمون جذب کارشناسان رسمی قوه قضاییه طبق برنامه اعلامی امروز پنجشنبه 22 مهر در 38 شهر کشور برگزار شد.

🔸پذیرفته‌شدگان مرحله تستی برای شرکت در مصاحبه علمی شفاهی دعوت می‌شوند.