یادداشت روز: جمع بندی و مرور پایانی

۲۰ آبان ۱۳۹۶

 

به نام خدا



یادداشت روز: جمع بندی و مرور پایانی



 



آزمون وکالت روز جمعه 3/9/96به صورت همزمان در کانون های مستقل سراسرکشور برگزار خواهد شد. بدون شک داوطلبان گرامی ، در ماههای گذشته مطالعات جامع و کاملی داشته اند. جهت جمع بندی و مرور پایانی مطالب پیشنهاد می گردد:



1- نکات مهم و کلیدی هر درس را که قبلا مطالعه کرده اید را یک بار دیگر ، مرور فرمایید.



2- نکات موجود در مجموعه سوالات سنوات گذشته را مجددا مطالعه کنید.



3- اگر در آزمون های آزمایشی موسسه ای شرکت داشته اید، نکات موجود در آن سوالات را نیز مطالعه نمایید.



4- آراء وحدت رویه سنوات اخیر را حتما بخوانید.



5- مواد قانونی مهم را که قبلا علاوت زده اید را درصورت امکان ، مرور کنید.



 



موفق باشید



محمد فرجی