امروز آخرین مهلت ثبت‌نام در جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء ۱۳۹۶

۰۹ بهمن ۱۳۹۶

 

  امروز آخرین مهلت ثبت‌نام در جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء ۱۳۹۶

 مهلت ثبت‌نام در جذب اختصاصی قضاوت که روز ۲۱ دی به پایان رسیده بود، از روز ۱ تا ۳ بهمن‌ماه تمدید شد و امروز به پایان می‌رسد.

 متقاضیانی می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام جذب اختصاصی در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی www.qazahrm.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند