برگزاری آخرین جلسه دروس جزا و کیفری (دوره دوم) روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 23 و 24 مهر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت 99 می رساند جلسه آخر کلاس حقوق جزا دکتر نوبهاری طهرانی روز چهارشنبه مورخ 23 مهر از ساعت 14 لغایت 20 برگزار می گردد. 
و همچنین جلسه آخر آیین دادرسی کیفری روز پنجشنبه مورخ 24 مهر از ساعت 9 صبح لغایت 19 برگزار خواهد شد