تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون سردفتری ۹۷

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

مهلت ثبت نام در آزمون سردفتری اسناد رسمی تا ۳۱ اردیبهشت تمدید شد 
 
 
مواد امتحانی: 
۱. ادبیات فارسی ( با ضریب ۲)  
۲. عربی ( با ضریب ۱) 
۳- حقوق ثبت ( با ضریب ۳) 
۴- حقوق مدنی( با ضریب ۳)  
۵- حقوق جزاء ( با ضریب ۲) 
۶- حقوق تجارت( با ضریب ۲)  
۷- احکام شرعی( با ضریب ۲)   
۸- قانون و آئین نامه های دفاتر اسناد رسمی( با ضریب ۳)  
۹- اطلاعات عمومی و هوش ( با ضریب ۱)
 
 
 تاریخ برگزاری آزمون: ۲۹ تیر ۱۳۹۷
 
 
✅ @tarhe_novin