سلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینی نوبت سی و ششم: حقوق ثبت اسناد

۰۷ شهریور ۱۳۹۶

 

به نام خداسلسله یادداشت های حقوقی ویژه ی اشتغال و کارآفرینینوبت سی و ششم: حقوق ثبت اسناد

 یکی از شاخه های حقوق ثبت است که امروزه جایگاه و اهمیت بسیار بالایی در جامعه پیدا کرده است. از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1311 تا به امروز، تغییرات و تحولات بسیاری در جامعه ی ما صورت گرفته است که خوشبختانه حقوق ثبت اسناد توانسته خود را با این شرایط منطبق و همراه سازد.تنظیم اسناد معاملات قطعی غیرمنقول و منقول، صلح،اجاره، وکالت، اقرار ، رضایت از یکسو و گواهی امضاء، قبول امانات و ... از سوی دیگر از رایج ترین اقدامات و فعالیت ها در دفاتر اسناد رسمی است.درچند سال اخیر نیز همگام با پیشرفت تکنولوژی و فناوری های جدید شاهد اقدامات اساسی و قابل توجهی در حوزه ی حقوق ثبت اسناد هستیم از جمله ثبت آنی معاملات و اسناد، امضاء الکترونیک، حذف دفاتر سنتی و... که همگی اسباب رضایت خاطر مراجعان و ارتقاء امنیت را بیش از گذشته فراهم ساخته است.بدیهی است در چنین فضایی و کلا ، کارشناسان و فارغ التحصیلان حقوقی باید، دانش و سواد خود را نسبت به این شاخه ی حقوقی افزایش دهند. موسسه آموزش عالی آزاد عدل(طرح نوین)