برگزاری کلاس فوق العاده جزا و کیفری (دوره چهارم) سه شنبه 16 مهر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره چهارم وکالت می رساند کلاس فوق العاده آیین دادرسی کیفری روز سه شنبه مورخ 16 مهر از ساعت 13 لغایت 16 و حقوق جزا  از ساعت 16 لغایت 20 برگزار می گردد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها