فوق العاده مدنی (دوره سوم) یکشنبه 17 شهریور

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند کلاس حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز یکشنبه مورخ 17 شهریور از ساعت 12 لغایت 20 برگزار می گردد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها