اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۵ کانون لرستان

۰۳ بهمن ۱۳۹۵

 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۳۹۵ حسب اعلام سازمان سنجش

 

۱- میلاد      محمدی

۲- سهیلا     بیرانوند

۳- فاطمه     روزبهانی

۴- محمد حسن  چگنی

۵- احد       بیرانوند

۶- رضوان    پیریایی

۷- فرزاد      حیدری

۸- امیر         پارسا

۹- علی       علی پوری

۱۰- مهرداد    جمشیدیان

۱۱- سمیرا    رشیدی نیا

۱۲- میلاد    امرایی

۱۳- عباس   عالی پور امرایی

۱۴- مسعو   عطایی

۱۵- فاطمه    قنبری عدیوی

۱۶- سعید    شاهوردی

۱۷- روح اله    شفیع زاده

۱۸- کاظم       زینیوندیان

۱۹-  رضا       احمدی

۲۰-  شهربانو    محمدی

۲۱- علی         بیرانوند

۲۲- سجاد        بهرامیان خیاط

۲۳- وحید        موسوی پور

۲۴- جعفر       دارابیان چشمه شفیع

۲۵- مهرناز       قادری

۲۶- یاسمن       جعفر پور

۲۷-حمید        چراغی

۲۸- علی        کریمیان ایرانشاهی

۲۹- مجید       مرادی سرچقایی

۳۰- ناهید       آریا نژاد

۳۱-  نبی اله    امرایی

۳۲-محمدعلی    عبدالی بارند

۳۳- جواد        منتی

۳۴- امین        غیاثوند

۳۵- مصطفی     آزادبخت