بیست و هشتم) صلاحیت های سردفتر اسناد رسمی

سردفتر اسناد رسمی در انجام وظایف و تکالیف حرفه ای و شغلی خود ، دارای صلاحیت های ذیل می باشد :

1- صلاحیت ذاتی

صلاحیت سردفتر اسناد رسمی در مقایسه با سردفتران رسمی ازدواج و طلاق عام است . به عبارت دیگر ، سردفتران ازدواج و طلاق فقط صلاحیت تنظیم اسناد رسمی ازدواج و طلاق را دارند لیکن سردفتر اسنادرسمی صلاحیت های عام تنظیم و ثبت اسناد رسمی ، گواهی امضاء ، دادن سواد مصدق و ... را بر عهده دارد.

2- صلاحیت محلی

ابلاغ سردفتر اسناد رسمی برای شهر خاصی صادر می گردد. بنابراین ، اگر ابلاغ سردفتری برای شهر گنبدکاوس صادر شده باشد ، وی ملزم و مکلف است دفترخانه ی خود را در این شهر تأسیس نماید و نمی تواند ابلاغ مذکور را در شهر دیگری اجراء نماید.

بیست و نهم ) وظایف و تکالیف سردفتر اسناد رسمی

روز یکشنبه 1396/12/20 تقدیم خواهد شد.

 

                                                                                                                                           موفق باشید

                                                                                                                                           محمد فرجی

                                                                                                                                           1396/12/19

نظرات کاربران

۲۶ خرداد ۱۳۹۸
تعداد 10بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .