یادداشت روز: اهمیت انتخاب کانون وکلا

۰۱ مهر ۱۳۹۶

 

به نام خدایادداشت روز: اهمیت انتخاب کانون وکلا ثبت نام آزمون وکالت 96 در تاریخ 2 لغایت 13مهرماه به صورت اینترنتی انجام خواهد شد. صرفنظر از تهیه مدارک مورد نیاز یکی از بندهای ثبت نام، انتخاب کانون وکلای دلخواه می باشد . در این خصوص ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:1- هر فرد می تواند در یکی از کانون های وکلای دادگستری ثبت نام کند.2- داوطلب در انتخاب کانون باید شاخص های متفاوت را مطالعه و بررسی نماید.3-  داوطلب فقط شانس قبولی در همان کانون انتخابی را دارد.4- نمره ی تراز داوطلب اختصاص به همان کانون دارد و قابل انتقال به کانون دیگر نیست.5- پس از قبولی ، داوطلب تابع تصمیمات و دستورات کانون متبوع خود خواهد بود. موفق باشید محمد فرجیمدیرموسسه طرح نوین اندیشه