کارنامه آزمون دکتری سال ۹۷ هفته آخر فروردین منتشر می‌شود

۱۸ فروردین ۱۳۹۷

 

مشاور عالی سازمان سنجش گفت:

کار قرائت و تصحیح پاسخنامه ها به پایان رسیده است و نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم شده و کارنامه کلیه داوطلبان شرکت کننده در هفته آخر فروردین ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

 داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده باشند می توانند در نیمه اول اردیبهشت ماه ۹۷ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.