تقویم و تغییرات دوره های آموزشی موسسه طرح نوین

۲۶ آبان ۱۳۹۷

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، کلیه تغییرات دوره های آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد عدل ( طرح نوین اندیشه ) در این قسمت اعلام خواهد شد.

 

مورخ توضیحات
شنبه 26 آبان به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند کلاس حقوق مدنی روز شنبه مورخ 26 آبان از ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.
یکشنبه 20 آبان به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت می رساند فوق العاده کارگاه نکته و تست مدنی روز یکشنبه مورخ 20 آبان از ساعت 14.30 برگزار خواهد شد.
جمعه 18 آبان به اطلاع کلیه دانشپذیران کارگاه نکته و تست وکالت می رساند فردا مورخ 18 آبان آخرین جلسه کارگاه نکته و تست تجارت از ساعت 9.30 لغایت 14 برگزار می گردد.
پنجشنبه 17 آبان به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند روز پنج شنبه مورخ 17 آبان کلاس فوق العاده حقوق مدنی از ساعت 10 صبح لغایت 15 برگزار می گردد.
چهارشنبه 16 آبان به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند کلاس آیین دادرسی مدنی دکتر فلاح روز چهارشنبه مورخ 16 آبان ماه از ساعت 9 صبح لغایت 17 برگزار می گردد.
شنبه 19 آبان به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت می رساند جلسه آخر کارگاه نکته و تست مدنی روز شنبه مورخ 19 آبان از ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.
جمعه 11 آبان به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند با عنایت به عدم تشکیل درس مدنی کلاس تجارت روز جمعه مورخ 11 آبان ماه از ساعت 10 صبح لغایت 18.30 برگزار می گردد.
پنجشنبه 10 آبان به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند با عنایت به اتمام درس اصول فقه کلاس جزا روز پنجشنبه مورخ 10 آبان ماه از ساعت 10 صبح لغایت 18 برگزار می گردد.
سه شنبه 8 آبان به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند کلاس فوق العاده آیین دادرسی مدنی دکتر فلاح روز سه شنبه مورخ 8 آبان ماه از ساعت 9 صبح لغایت 20 برگزار می گردد.
دوشنبه 7 آبان به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت می رساند فوق العاده کارگاه نکته و تست امروز مورخ 7 آبان از ساعت 16 لغایت 20 برگزار می گردد.
دوشنبه 7 آبان

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند فوق العاده آیین دادرسی کیفری روز  دوشنبه مورخ 7 آبان از ساعت 14 لغایت 20 برگزار می گردد.

شنبه 5 آبان به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت می رساند کلاس نکته مدنی فردا شنبه مورخ 5 آبان از ساعت 9 لغایت 20 برگزار می گردد.
شنبه 5 آبان به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند کلاس فوق العاده حقوق جزا شنبه مورخ 5 آبان از ساعت 14 لغایت 20 برگزار می گردد. 
چهارشنبه 2 آبان

به اطلاع کلیه دانشپذیران کارگاه نکته و تست وکالت می رساند با توجه به اعلام قبلی این هفته کارگاه نکته و تست تجارت برگزار نمی گردد.

با توجه به اعلام قبلی همانند هفته گذشته این هفته نیز کارگاه نکته و تست اصول فقه برگزار می گردد.

شنبه 28 مهر به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند فوق العاده آیین دادرسی کیفری امروز شنبه از ساعت 14 لغایت 20 برگزار می گردد.
شنبه 28 مهر به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت می رساند کلاس نکته مدنی فردا شنبه مورخ 28 مهر از ساعت 10 لغایت 19 یا 20 برگزار می گردد.
پنجشنبه 26 مهر به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند کلاس حقوق جزا فردا پنج شنبه مورخ 26 مهرماه برگزار نخواهد شد. 
جمعه 27 مهر
بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمونهای آزمایشی می رساند به منظور تطابق زمان برگزاری آزمون آزمایشی با آزمون وکالت، از این پس آزمون جمعه ها از ساعت 9 صبح لغایت 11.15 برگزار می گردد.
شنبه 21 مهر به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند فوق العاده آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری فردا شنبه از ساعت 14 الی 20 برگزار می گردد.
یادآوری به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت می رساند کلاس نکته مدنی فردا شنبه مورخ 21 مهر از ساعت 9 لغایت 19 یا 20 برگزار می گردد.
جمعه 20مهر به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند فردا جمعه 20 مهرماه فوق العاده آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری به جای درس مدنی از ساعت 10 الی 14 برگزار می گردد.
جمعه 20مهر به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند کلاس حقوق مدنی دکتر ضرابی روز جمعه مورخ 20 مهرماه برگزار نمی گردد.
یادآوری به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند حسب اعلام قبلی از این پس کلاس اصول فقه از ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

جمعه 20 مهر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت می رساند جلسه آخر آیین دادرسی مدنی دکتر فلاح روز جمعه مورخ 20 مهرماه از ساعت 8 صبح لغایت 20.30 برگزار می گردد.
دوشنبه 16  مهر به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت می رساند کلاس آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی روز دوشنبه مورخ 16 / مهرماه / 97  از ساعت 11 الی 20 برگزار می گردد.
جمعه 14 مهر

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم وکالت می رساند کلاس فوق العاده حقوق جزا شنبه مورخ 14 مهرماه از ساعت 14 لغایت 20 برگزار خواهد شد.

اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمونهای آزمایشی می رساند آزمونهای شماره 24 و 25 روز جمعه ساعت 14.30 لغایت 16.45 برگزار می گردد.
جمعه 13 مهر به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت می رساند جلسه آخر تجارت دکتر فلاح روز جمعه مورخ 13 مهرماه از ساعت 14 لغایت 20 برگزار می گردد.